Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları

2021-12-27T14:33:22+03:0027 Aralık 2021|

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları GİRİŞ Sürekli borç doğuran sözleşmeler; edimlerin ifasında devamlılığı sağlaması ve taraflar arasındaki yapma veya yapmama borcunu sürekli hale getirmesi nedeni ile ticari hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Hizmet sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, saklama ve ödünç sözleşmeleri sürekli borç doğuran sözleşmelerin tipik örneklerindendir. Bir borç ilişkisinin sürekli olarak [...]

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk

2021-12-22T10:59:57+03:0022 Aralık 2021|

Anonim Şirketlerde Aynı Sermayeye Değer Biçilmesinden Doğan Sorumluluk Bilindiği üzere, anonim şirketler borçlarından dolayı sadece malvarlığı ile sorumlu olup 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), anonim şirketin sermayesinin sağlıklı olarak teşekkül etmesi ve korunması esasına dayanmaktadır. Buna bağlı olarak; TTK’nun 343. Maddesi ile anonim şirkete getirilen ayni sermayeye, kuruluş sırasında devralınacak işletme ve [...]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı

2021-12-06T18:36:10+03:0006 Aralık 2021|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İlgili Tebliğ ile Veri Koruma Görevlisi Programı dâhilinde kişilerin sertifikasyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş oldu. Tebliğ’e göre [...]

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu

2021-12-01T17:41:01+03:0001 Aralık 2021|

Online Pazaryeri Uygulamalarının Marka İhlali Durumunda Hukuki Sorumluluğu Herhangi bir gerçek/tüzel kişi adına Türk Patent Kurumu nezdinde tescilli bir markanın, başka bir firma tarafından herhangi bir üründe ya da ambalajında kullanılması, satışa sunulması veya reklamlarda kullanılması marka ihlaline yol açan başlıca fiillerdendir. Şüphesiz marka ihlalini gerçekleştiren kişiler Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 30, 149 [...]

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu

2021-12-01T17:01:09+03:0001 Aralık 2021|

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal Edilen Cümle Değiştirilen İbare Eski Madde Metni Yeni Madde [...]

Go to Top