Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

9 Kasım 2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10)” (“Tebliğ”) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarını düzenleyen 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

İşbu Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları:

  • Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç olmak üzere; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu için %23’ten %25’e,
  • Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç olmak üzere; 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu için %17’den %19’a,
  • Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli kıymetli maden depo hesapları için %24’ten %26’ya,
  • 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli kıymetli maden depo hesapları için %20’den %22’ye,
  • Müstakrizlerin fonları için %23’ten %25’e yükseltilmiştir.

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) için düzenlenen zorunlu karşılık oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Ayrıca, Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in zorunlu karşılıkların tesis edilmesini düzenleyen 7’nci maddesine göre; Türk lirası yükümlülükler için Türk lirası cinsiden, Merkez Bankası nezdinde açılan hesaplarda 6’ncı maddenin birinci fıkrasındaki tabloda öngörülen oranlarda nakden ve ortalama olarak zorunlu karşılık tesis edilebilmektedir. Tebliğ ile 7’nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde aşağıda belirtilen değişiklik yapılmıştır.

Türk lirası yükümlülükler için tutulması gereken zorunlu karşılıkların;

  • Daha önceden en fazla %15’i; 1,6 ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden bloke hesaplarda tesis edilebiliyorken bu oran %15’ten %10’a düşürülmüştür.

Söz konusu değişikliklerin 28 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaDanışman Avukat
Stj. Av. Beyza Gül Gözen
Stj. Av. Beyza Gül GözenStajyer Avukat