Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) 5 Kasım 2021 İtibariyle Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.

2021/4 sayılı Tebliğ ile 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (“2002/2 sayılı Tebliğ”) yer alan pazar payı eşiğine yönelik önemli değişikler ile dikey anlaşmalara ilişkin grup muafiyetinin kapsamı daraltılmıştır.

2002/2 sayılı Tebliğ uyarınca, sağlayıcının dikey anlaşma konusu mal veya hizmetleri sağladığı ilgili pazardaki pazar payının %40’u aşmaması ve tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalar bakımından alıcının dikey anlaşma konusu malları ve hizmetleri aldığı ilgili pazardaki payının %40’ı aşmamasına ilişkin eşikler %30’a indirilmiştir.

Bu kapsamda pazar payı %30-40 arasında olan sağlayıcıların ve tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren alıcıları arasında var olan dikey anlaşmalar 5 Kasım 2021 itibariyle 2002/2 sayılı Tebliğ ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanamayacaktır.

Son olarak, 2021/4 sayılı Tebliğ’de yer alan geçiş madde ile 2021/4 sayılı Tebliğ’in yürürlüğe girdiği tarihte 2002/2 sayılı Tebliğ ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanmakta olan (%30-40 arasında pazar payı sahibi teşebbüsler) ancak 2021/4 sayılı Tebliğ ile getirilen %30’luk pazar payı eşiğini aşması sebebiyle muafiyet kapsamı dışında kalan anlaşmaların 6 ay içerisinde 4054 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen şartlara uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde anılan anlaşmalara 4054 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde öngörülen yasaklamalar uygulanmayacaktır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaDanışman Avukat
Av. Zeynep Gizem Yeşilbudak
Av. Zeynep Gizem YeşilbudakAvukat