7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi

2021-11-30T14:05:50+03:0030 Kasım 2021|

7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun önemli değişiklik ve yenilikler getirmekte olup, genel olarak yapılan değişikliklerden bir kısmı şu şekildedir: İcra başmüdürlüğü, İcra dairleri başkanlığı gibi icra dairelerinin teşkilatına ilişkin yeni [...]

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler

2021-11-29T17:16:05+03:0029 Kasım 2021|

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler Özet Ülkemizde ve dünyada işlem hacmi her geçen gün artan elektronik ticaret düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler öngörülerek düzenleme altına alınmaktadır. İşletmeden tüketiciye (B2C) iş modelinde ise bir tarafın tüketici konumda olmasının doğal sonucu olarak tüketici hukuku ve tüketiciyi koruyan düzenlemeler uygulama [...]

İşverenin Yıllık İzinleri Düzenleme Yetkisi

2021-11-22T13:21:33+03:0022 Kasım 2021|

İşverenin Yıllık İzinleri Düzenleme Yetkisi 1- Yıllık İznin Kullanılacağı Zaman Uygulamada ve Yargıtay kararlarında kabul edildiği üzere, yıllık izin kullanılacağı zamanı belirleme yetkisi işverenin yönetim hakkı kapsamında kalmaktadır. Ancak, işverenin tek taraflı olarak yıllık izin kullandırması, işçilerin yıllık dinlenme hakkı sınırları içerisinde değerlendirilebilir. Nitekim, işçilere tanınmış olan yıllık izin, Anayasa’dan kaynaklı bir dinlenme [...]

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

2021-11-09T16:32:39+03:0009 Kasım 2021|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 9 Kasım 2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/10)” (“Tebliğ”) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in yabancı para yükümlülükleri için zorunlu [...]

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik

2021-11-05T14:55:02+03:0005 Kasım 2021|

Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinde Değişiklik Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) 5 Kasım 2021 İtibariyle Resmî Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi. 2021/4 sayılı Tebliğ ile 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (“2002/2 sayılı Tebliğ”) yer alan pazar payı eşiğine yönelik [...]

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi

2021-11-04T18:49:20+03:0004 Kasım 2021|

Yeni Malikin Gereksinimi Sebebi İle Kiralananın Tahliyesi  A. GİRİŞ TBK 310. Maddesi gereği kiralananın el değiştirmesi halinde yeni malikin kira sözleşmesinin tarafı olacağı hüküm altına alınmıştır. Kiracıyı koruyan 310. Maddeye karşılık gelecek şekilde yeni maliki de koruma gereksinimi duyan kanun koyucu, kira sözleşmesini sona erdiren durumlar arasında “yeni malikin gereksinimi” düzenlemesine de yer vermiştir. [...]

Kur Farkı Alacağı

2021-11-02T10:43:27+03:0001 Kasım 2021|

Kur Farkı Alacağı A. GİRİŞ Sözleşme bedelinin yabancı para olarak belirlendiği hallerde taraflar sözleşmede aynen ödeme veya bu anlama gelen bir ifadeye yer verebilir. Taraflar aynen ödeme kararlaştırmamışlar ise Türk Borçlar Kanunu’nun 99. Maddesi kapsamında borçlu seçimlik yetki ile yabancı para borcunu aynen veya ödeme günündeki rayiç üzerinden ülke parasıyla ifa edebilmektedir. Fakat [...]

Go to Top