Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2)

2021-10-21T18:10:01+03:0021 Ekim 2021|

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2) 1. Giriş 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesinde ‘’İcra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olur…’’ şeklinde düzenleme bulunmaktadır. Zaman zaman alıcıya ihale edilen taşınmazın borçlu veya üçüncü kişi [...]

Anonim Şirketlerde Batıl Yönetim Kurulu Kararları

2021-10-21T10:51:53+03:0021 Ekim 2021|

Anonim Şirketlerde Batıl Yönetim Kurulu Kararları I. GİRİŞ Anonim şirketlerde yönetim kurulu kararlarının esas sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırı olması halinde; yokluk, butlan, iptal edilebilirlik gibi hükümsüzlükler ortaya çıkabilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 390. ve 391. maddesi sırası ile yönetim kurulu kararlarının geçerlilik şartlarını ve batıl kararları düzenlemektedir. Batıl kararlar, hükümde yer verilenler ile [...]

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445)

2021-10-20T18:12:08+03:0020 Ekim 2021|

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 423. maddesi uyarınca, “Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren pay sahipleri hakkında da geçerlidir” hükmü düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak; bu düzenlemeden oy çokluğunu ellerinde bulunduranların istedikleri kararları alabilecekleri ve [...]

Kambiyo Senetlerinin Unsurları ve Unsurların Eksikliği Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunlar

2021-10-11T12:24:14+03:0011 Ekim 2021|

Kambiyo Senetlerinin Unsurları ve Unsurların Eksikliği Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunlar Kambiyo senetleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 645 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup “kambiyo senedi” niteliği, “Numerus clausus” ilkesi kapsamında yalnızca kanunda sayılan (Poliçe, Bono ve Çek) evraka tanınmış bir ayrıcalıktır.[1] Kambiyo senetleri düzenlenirken, senet metninde keşideci (düzenleyen) tarafından bazı unsurlara yer verilmesi [...]

Go to Top