Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik

15 Eylül 2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2021/9)” (“Tebliğ”) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde bulundurulacak zorunlu karşılıklara ilişkin usul ve esasları belirleyen Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’in yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranlarını düzenleyen 6 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

İşbu Tebliğ’de yapılan değişiklik uyarınca yabancı para yükümlülükleri için zorunlu karşılık oranları:

  • Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç olmak üzere; vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli mevduat/katılım fonu için %21’den %23’e,
  • Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesapları hariç olmak üzere; 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu için %15’ten %17’ye,
  • Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli kıymetli maden depo hesapları için %22’den %24’e,
  • 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli kıymetli maden depo hesapları için %18’den %20’ye,
  • Müstakrizlerin fonları için %21’den %23’e yükseltilmiştir.

Diğer yükümlülükler (Yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) için düzenlenen zorunlu karşılık oranlarında bir değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu değişikliğin 17 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Mesut Kaya
Av. Mesut KayaDanışman Avukat
Stj. Av. Beyza Gül Gözen
Stj. Av. Beyza Gül GözenStajyer Avukat