COVID-19 Aşısı Olmayan İşçiler – PCR Testi Zorunluluğu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan 03.09.2021 tarihli açıklamada, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazının 81 İl Valiliği’ne gönderildiği bildirilmiştir.

Söz konusu 2/9/2021 tarihli genel yazıda, Covid-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak Covid-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığının işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçleştirdiği, diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm çalışanlarını bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmış ve işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenilmiştir. Yazıda ayrıca, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, “kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da işveren tarafından bildirilmesi” gerekli görülmüştür.

Buna göre, konunun özelliği de dikkate alındığında, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları tarafından Covid-19 kapsamında işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında  genelge vs. şekillerde işyeri düzenlemeleri yapılması, tüm işçilerin ve aşı olmayan işçilerin işyerinde karşılaşılabilecek risk ve tedbirler konusunda ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmesi, bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, “kesin COVID-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının da ayrıca yazılı olarak bildirilmesiyerinde olacaktır.

Bununla birlikte Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek ve test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.

Konu ile ilgili olarak ayrıca ve önemle belirtmek gerekir ki; işçilerin aşı olup olmadıklarına dair bilgi isteme, kayıt tutma vs. şekillerde yapılacak takip ile ilgili (sağlık bilgileri özel veri olduğundan) KVKK hükümleri kapsamında yasal düzenlemelere uyulması yerinde olacaktır.