Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı

2021-08-27T17:49:12+03:0027 Ağustos 2021|

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı I. On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı Konut ve çatılı işyeri kiralarında uzama süresini düzenleyen Türk Borçlar Kanunu 347/f.1. uyarınca, “Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün [...]

Gizli Ayıpta Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirim Zamanı

2021-08-24T14:07:48+03:0024 Ağustos 2021|

Gizli Ayıpta Bildirim Yükümlülüğü ve Bildirim Zamanı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 219.maddesi uyarınca, satıcının, alıcıya taahhüt ettiği niteliklerin satılanda bulunmaması veya kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik eksikliklerin bulunması durumlarında ayıptan söz edilir. TBK kapsamında ayıp, “açık ayıp” ve [...]

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı

2021-08-23T11:14:03+03:0006 Ağustos 2021|

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rıza Şartı Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında, kişisel verilerin, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği hüküm altına alınmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, (“KVKK”) ‘’Kişisel verilerin işlenme şartları’’ başlıklı 5/1 maddesinde, kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemeyeceği, emredici hüküm olarak düzenlenmiş olup maddenin [...]

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2021-08-06T15:15:29+03:0006 Ağustos 2021|

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27/07/2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenleme ile 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Haftalık İş Günlerine Bölünmeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin [...]

Müteselsil Kefalet

2021-08-06T18:35:42+03:0006 Ağustos 2021|

Müteselsil Kefalet   I. Genel Olarak Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı taahhüt ettiği bir sözleşmedir. Buna göre, alacaklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden müteselsil kefili takip etme hakkına sahiptir1. Müteselsil kefalet, alacaklı bakımından adi kefalete kıyasla daha geniş bir koruma sağladığından [...]

Go to Top