Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu

2021-07-02T17:15:42+03:0025 Haziran 2021|

Kefalet Sözleşmelerinde Eşin Yazılı Rızası Zorunluluğu a. Genel Olarak 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 584. Maddesi, kefil oldukları sırada evli olan kişiler için sınırlama getirerek, bu kişilerin yaptığı kefalet sözleşmesinin geçerliliğini eşlerinin yazılı rızası olmasına bağlamıştır. TBK’nın 584. Maddesi: “Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama [...]

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları

2021-06-22T15:16:56+03:0022 Haziran 2021|

Kişisel Verilerin İşlenmesinde İfade Özgürlüğünün Sınırları 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, (“KVKK”) 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı, modern veri işleme teknolojilerinden doğan tehlikelere karşı, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruması [...]

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları

2021-06-16T13:03:41+03:0016 Haziran 2021|

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Şartları ve Sonuçları Tahliye Taahhüdü Kavramı Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri, belirli süreli yapılmış olsa dahi sürenin bitimi ile birlikte kendiliğinden sona ermemektedir. Kiracı, sözleşmenin feshini bildirmediği sürece sözleşme, süre sonunu takip eden her yıl için bir yıl daha uzamaktadır. Kira sözleşmesi süresinin kanun gereği uzamasına karşın, kiracı tahliye [...]

Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30)

2021-06-16T12:52:44+03:0016 Haziran 2021|

Sigorta Tahkim Komisyonu (Sigortacılık Kanunu m. 30) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesinde sigorta sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da [...]

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı

2021-06-09T23:25:29+03:0009 Haziran 2021|

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) 09.06.2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu Kanun’da kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş ve dava safhasındaki alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, [...]

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

2021-06-07T09:42:56+03:0007 Haziran 2021|

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanan Yönetmelik, 04.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ilgili yönetmelik 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile yürürlüğe girecektir. Yönetmelik hükümlerine göre; bankacılık faaliyetlerine özgü olarak bankalarla müşteri [...]

Go to Top