2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süresi 31 Mayıs 2021 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken, 2021 yılı I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin bu süre içerisinde ödenmesi gerekiyordu.

Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yaşanan pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle gerek meslek örgütleri gerekse meslek mensupları ve vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişilerden gelen talepleri dikkate alarak, 17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerini 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzattı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine sahip mükellefleri de kapsamaktadır.

Konu ile ilgili olarak 03.05.2021 tarihli ve 134 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri’nin tam metnine aşağıdaki linkinden ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/152514

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Dr. Eyüp Kul
Av. Dr. Eyüp KulKurucu Avukat
Av. Serap Gülşah Beyaztaş
Av. Serap Gülşah BeyaztaşKıdemli Avukat