7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır

2021-05-27T13:36:56+03:0027 Mayıs 2021|

7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır. 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 7319 sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 25.03.2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, 29.04.2021 tarihli [...]

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler

2021-05-27T13:21:29+03:0027 Mayıs 2021|

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık [...]

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da Yapılan Değişiklikler

2021-05-26T12:18:08+03:0026 Mayıs 2021|

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4059 sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklere dair hazırlanmıştır. 31492 Numaralı ve [...]

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemelerin Ertelenmesi

2021-05-26T11:09:13+03:0026 Mayıs 2021|

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir. İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında kamu arazileri üzerinde yer alan turizm işletmelerinin bazı ödemelerinin ertelenmesi [...]

Halka Arz Yöntemleri ve Halka Arz Sürecinin Aşamaları

2021-05-22T16:07:13+03:0022 Mayıs 2021|

Halka Arz Yöntemleri ve Halka Arz Sürecinin Aşamaları Anonim Ortaklıklarda kaynak ihtiyacını karşılamada başvurulan doğrudan finansman yöntemlerinden biri olan “Halka Açılma”, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı [...]

Avantajları ve Dezavantajları İle Halka Açılma

2021-05-22T15:57:51+03:0022 Mayıs 2021|

Avantajları ve Dezavantajları İle Halka Açılma Anonim Ortaklıklarda kaynak ihtiyacını karşılamada başvurulan doğrudan finansman yöntemlerinden biri olan “Halka Açılma”, halkın bir anonim ortaklığa katılmaya veya kurucu olmaya davet edilmesi, hisse senetlerinin borsalar veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda devamlı işlem görmesi, halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımları dolayısıyla paylarının veya hisse senetlerinin satışı olarak tanımlanmaktadır. [...]

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346)

2021-05-20T11:31:48+03:0020 Mayıs 2021|

Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı (TBK m. 346) I. Genel Olarak Kiracı aleyhine düzenleme yasağını düzenleyen, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıyı koruyan yeni düzenlemelerden biri olan Türk Borçlar Kanunu’nun 346. maddesi uyarınca, ‘’Kiracıya, kira bedeli ve yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi hâlinde ceza koşulu ödeneceğine veya [...]

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567)

2021-05-17T17:14:08+03:0014 Mayıs 2021|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın saklı paylı mirasçıya iade edilmesidir[1]. Tenkise tabi kazandırmalar kanuna göre, ölüme bağlı kazandırmalar ve sağlararası kazandırmalar olmak üzere ikiye ayrılır[2]. Miras bırakanın yapmış olduğu ölüme bağlı [...]

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları I: Ölüme Bağlı Kazandırmalar (TMK.m.560-563)

2021-05-17T17:15:42+03:0014 Mayıs 2021|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları I: Ölüme Bağlı Kazandırmalar (TMK.m.560-563) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın saklı paylı mirasçıya iade edilmesidir[1]. Tenkise tabi kazandırmalar kanuna göre, ölüme bağlı kazandırmalar ve sağlararası kazandırmalar olmak üzere ikiye ayrılır[2]. Miras bırakanın yapmış olduğu ölüme [...]

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı

2021-05-12T15:47:56+03:0012 Mayıs 2021|

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı Dayanak ve Kapsam Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”), 05.05.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlandı. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“TKHK”) dayanılarak hazırlanan ve Reklam Kurulu'nun 04.05.2021 tarihli, 309 sayılı toplantısında 2021/2 [...]

Go to Top