Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Yapılan Değişiklik

2021-04-30T13:58:13+03:0030 Nisan 2021|

Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da Yapılan Değişiklik 30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan değişiklik ile 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici madde eklenerek yürürlüğe girmiştir. Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan [...]

Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri

2021-04-26T17:27:14+03:0026 Nisan 2021|

Bir Finansal Kuruluş Olarak Tasarruf Finansman Şirketleri 1.1      Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Kapsamı ve Genel Etkileri 7 Mart 2021 tarih ve 7292 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) uyarınca getirilen başlıca yenilik faizsiz [...]

Yargıtayın Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemlerine İlişkin Görüş Değişikliğine Gitmesi

2021-04-26T13:05:49+03:0026 Nisan 2021|

Yargıtayın Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemlerine İlişkin Görüş Değişikliğine Gitmesi Yargıtay trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemlerine ilişkin davalarda desteğin veya hak sahiplerinin muhtemel bakiye ömürlerinin hesabında görüş değişikliğine gitmiştir. Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2020/2598 E., 2021/34 K. sayılı ve 14 Ocak 2021 tarihli kararı ile, trafik kazasından [...]

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması (HMK M. 222)

2021-04-25T17:30:21+03:0025 Nisan 2021|

Ticari Defterlerin İbrazı ve Delil Olması (HMK M. 222) I. Ticari Defterlerin İbrazı Türk Ticaret Kanunu (TTK) m.64’e göre pay defteri, yönetim kurulu karar defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler ile fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ticari defterler olarak sayılmıştır. Mahkeme, [...]

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik

2021-04-16T16:25:56+03:0016 Nisan 2021|

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik doğrultusunda ödeme hizmet sağlayıcıları ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının doğrudan veya dolaylı olarak kripto varlık kullanımı; bu varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmet sunan [...]

2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler

2021-04-15T11:53:59+03:0015 Nisan 2021|

2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler “COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu 2021/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelge’ si, 14/04/2021 tarihli ve 31454 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genelgede, salgının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama [...]

Vasiyetnamenin İptali

2021-04-15T11:29:50+03:0015 Nisan 2021|

Vasiyetnamenin İptali Miras bırakan, gerçekleşmesini arzu ettiği istek, emir ve arzuları ile mirasını kimlere hangi oranda paylaştıracağını kanundaki şekil şartlarına uyarak belirleyebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 502.maddesi gereğince vasiyetname düzenleyebilmek için ayırt etme gücüne sahip olmak ve on beş yaşını doldurmuş olmak şarttır. Vasiyet yapmak hakkı, şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olup; vekil, [...]

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı

2021-04-15T11:11:12+03:0015 Nisan 2021|

Elektrikli Skuter Yönetmeliği Yayımlandı Paylaşımlı elektrikli skuter (“e-skuter”) işletmeciliği faaliyetlerinin düzenlenmesine ilişkin Elektrikli Skuter Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 14 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik uyarınca paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinde bulunmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere yetki belgesi alma zorunluğu getirilmiştir. Yönetmelik ile, özetle, (i) e-skuter kullanımına ilişkin genel hususlar, (ii) paylaşımlı e-skuter işletmeciliğine [...]

SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları

2021-04-13T11:09:02+03:0013 Nisan 2021|

SGK 29 No’lu Çıkış Kodunun Kaldırılması ve Düzenlenen Yeni Çıkış Kodları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 08.04.2021 tarihinde yayınladığı basın açıklaması ile İş Kanunu Madde 25/II “ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan davranışlar” kapsamında kullanılan 29 nolu çıkış kodunun kaldırıldığını; ilgili madde kapsamındaki ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallerin her biri için ayrı kod düzenlendiğini [...]

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Kaydileştirilmesi

2021-04-09T11:39:14+03:0009 Nisan 2021|

Hamiline Yazılı Pay Senetleri Kaydileştirilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06.04.2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilerek kaydedilmeleri, bu pay senetlerinin pay sahiplerine dağıtılması ve pay [...]

Go to Top