Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı

2021-05-22T15:17:48+03:0030 Mart 2021|

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı 1. Hafta Tatili Günü Olarak Kararlaştırılan Cumartesi Gününün Yıllık İzin Hesabında Değerlendirilmesi: Bilindiği üzere 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 56. Maddesi gereğince yıllık izin süresi içindeki hafta ve genel tatil günleri izin [...]

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Düzenlemeler

2021-03-21T12:20:28+03:0021 Mart 2021|

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile Getirilen Düzenlemeler Türk Hukuku’nda uzaktan çalışma 2016 yılında 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesine eklenen fıkralar ile düzenlenmiş ve hukuken uygulama alanı bulmuştur. Anılan madde ile uzaktan çalışmanın tanımı yapılmış ve “Uzaktan çalışmanın usul ve esasları ile işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve [...]

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme

2021-03-09T14:26:12+03:0009 Mart 2021|

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören ve Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 02.03.2021 tarihli İnsan Hakları Eylem Planı, 2019 yılında açıklanan Yargı Reformu Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı temelindeki reform ve ilerleme [...]

Go to Top