Güncel Gelişmeler Işığında Fazla Mesai Uygulamaları

2021-01-30T12:42:15+03:0030 Ocak 2021|

Güncel Gelişmeler Işığında Fazla Mesai Uygulamaları Bu çalışmamızda, fazla mesai ile ilgili güncel Yargıtay kararları çerçevesinde işverenin sorumluluğunu irdeleyeceğiz. Bilindiği üzere, iş hukuku hareketli ve sürekli değişkenlik gösteren bir alan olduğundan, bazı durumlarda uygulamada karşılaşılan sorunlara dair iş mevzuatında düzenleme yer almaması söz konusu olabilmektedir.  Bunun sonucu olarak da iş hukukuna dair bir [...]

Islah

2021-01-20T12:08:30+03:0020 Ocak 2021|

Islah Islah kelime olarak bir şeyi iyileştirme, düzeltme anlamına gelmekle birlikte; usul hukuku açısından bu anlamında daha özel ve teknik bir anlamı ifade etmektedir1. Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işlemini kısmen veya tamamen düzeltmesine denir (HMK. m. 176/1)2. İddia ve savunma, karşı tarafın açık rızası olmaksızın değiştirilemeyeceğinden ve genişletilemeyeceğinden, karşı tarafın açık [...]

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı

2021-01-16T13:49:06+03:0016 Ocak 2021|

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı 15 Ocak 2021 tarihinde ve 31365 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 22.12.2020 tarihli ve 2020/966 No’lu Kişisel Verileri Koruma Kurul Kararı; Kuruma intikal eden şikayet ve ihbarlar neticesinde alınmış olup, gerçek kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin birtakım aksaklıklar sonucu KVK Kanununa aykırılık [...]

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi

2021-01-11T11:57:43+03:0011 Ocak 2021|

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi Whatsapp’ın 04.01.2021 tarihinde kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi sunması ve bu sözleşmeyi onaylamayanların artık uygulamayı kullanamayacağı bilgisinin yayılması üzerine, Türkiye’de Whatsapp kullanan 44 milyon kişinin anlık mesajlaşma uygulamaları konusunda ne yapacağı bir soru işareti olarak ortaya çıkmış oldu.[1] Zira, güncelleme ekranında: “Kabul Et’e dokunarak 8 Şubat [...]

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir

2021-01-04T13:31:38+03:0004 Ocak 2021|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. maddesi ile 6102 sayılı TTK’nın 489. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: Bu değişiklikle hamiline yazılı pay senetlerinin [...]

Go to Top