Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır

2020-12-29T16:29:51+03:0029 Aralık 2020|

 TTK Madde 376’nın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Gerçekleştirilen Değişiklikler  26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 6.,7.,8.,9.,10. ve geçici 1. maddelerinde aşağıda belirtilen önemli değişiklikler yapılmıştır.  Değiştirilen [...]

Anonim Şirkete Kayyım Atanmasında Uygulanacak Esas ve Usuller

2020-12-16T16:15:48+03:0016 Aralık 2020|

Anonim Şirkete Kayyım Atanmasında Uygulanacak Esas ve Usuller GİRİŞ Anonim şirket sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Anonim şirketlerde, ortakların kimlik, kişilik ve ilişkileri değil, sermayeler ön plana çıkmıştır. Bu şirketlerde malvarlığının gerçek sahibi ve idarecisi, tüzel kişiliktir. Tüzel kişilik de şirketin organizasyonu içinde hakları kazanma [...]

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı

2020-12-06T17:10:42+03:0006 Aralık 2020|

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı Hizmet sağlayıcılarının, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma ve mevcut onayların sisteme yüklenme tarihleri, Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 30.11.2020 tarihli basın açıklaması ile ertelenmiştir. Bakanlık tarafından basın açıklamasına göre; Ticari elektronik ileti onayı 150 bin adedin üstünde olan hizmet sağlayıcılar için onay yükleme son tarihi [...]

Go to Top