6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı

2020-10-16T18:06:29+03:0016 Ekim 2020|

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Yurt Dışına Veri Aktarımı İlgili Mevzuat Bilindiği üzere kişisel verilerin korunması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmekte ve korunması noktasında caydırıcı hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel verilerin alınması, işlenmesi, yok edilmesi yahut anonimleştirilmesi süreçlerinin yurt içerisinde gerçekleşmesi olağan olmakla birlikte; zaman [...]

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru

2020-10-14T14:46:14+03:0014 Ekim 2020|

Döviz Cinsinden veya Döviz Endeksli Sözleşme Bedellerine İlişkin Duyuru Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar uyarınca bazı istisnalar dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin birbirleriyle döviz cinsinden veya dövize endeksli bedeller içeren sözleşme yapmalarına ilişkin yasaklar çerçevesinde, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 12. 10.2020 tarihinde konut ve çatılı iş yeri kira sözleşmelerine [...]

Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme

2020-10-05T10:54:29+03:0005 Ekim 2020|

Konkordato Sürecinde Rehinli Alacakların Durumu Hakkında Genel Değerlendirme 15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile birlikte konkordato mali yapısı bozulan gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını yapılandırarak ödeme imkanına kavuştukları bir müessese haline gelmiştir. İcra ve İflas [...]

Go to Top