Ticari İşletmeye İlişkin Birleşme ve Tür Değiştirme – TTK 194

2020-07-29T16:51:06+03:0029 Temmuz 2020|

Ticari İşletmeye İlişkin Birleşme ve Tür Değiştirme – TTK 194 Ticari İşletme Kavramı, Unsurları, Yapısı ve Hukuki Niteliği, Ticari İşletmede Merkez ve Şube İşletme, bir girişimci (müteşebbis) tarafından ekonomik çıkar sağlamak maksadıyla emek ve sermayenin bağımsız olarak bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir1. Ticari işletmenin unsurları; esnaf işletmesini aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutma, [...]

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu

2020-07-14T15:47:15+03:0005 Temmuz 2020|

Alacağın Devrinde Borçlunun Hukuki Durumu I. GENEL OLARAK Alacağın devri, kural olarak alacak hakkının borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye devredilmesi işlemidir. Alacağın devri, niteliği bakımından bir hukuki işlemdir. Bu işlemle taraflar sözleşmeye dayalı olarak alacak hakkının devredenden devralana geçirilmesini sağlarlar[1]. Taraflar sözleşme ile alacağın devredilemeyeceğini kararlaştırabildikleri gibi, kanundan doğan nedenler veya işin [...]

Go to Top