VERBİS’e Kayıt Süreleri Ertelendi!

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri tekrar ertelenmiştir. Covid-19 virüs salgını işyerlerini her alanda etkilediği gibi Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin olarak yürütülen proje ve süreçleri de etkilemiştir.  Süreçlerin nihai olarak sekteye uğraması ve sektör temsilcilerinin de talepleri sonucunda VERBİS’e kayıt süreleri Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bir kez daha ertelenmiştir.

Sürelerin ertelenmesi ile beraber veri sorumluların daha sağlıklı bir süreç yürütmesi için dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun sürelerin ertelenmesine ilişkin olarak vermiş olduğu bir önceki karar olan 2019/387 sayılı Kurul Kararında da belirtildiği üzere sicile kayıt ve bildirim yükümlülüğü, sadece süresinde VERBİS’e kaydolunmasını değil, bununla birlikte VERBİS’e beyan edilen bilgilerin tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini kapsayacak şekilde doğru, güncel ve güvenilir bilgilerin de beyan edilmesini kapsamaktadır. Veri sorumlularının VERBİS’e kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirirken öncelikle kişisel veri işlenmekte olan tüm süreçleri içerecek şekilde kişisel veri işleme envanteri hazırlaması ve VERBİS’e bildirim yapılırken söz konusu envanter baz alınarak giriş yapılması gerekmektedir. Aşağıda yer alan yeni kayıt süreleri zarfından veri sorumlularının bu hususları dikkate alarak süreç ve/veya projelerini yürütmelerini tavsiye ederiz.

Veri Sorumluları Kayıt Yükümlülüğü Başlangıç Tarihi Kayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.10.2018 30.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 01.01.2019 31.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 31.03.2021

Duyuru metni aşağıdaki gibidir;

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

kadar uzatılmasına,

  • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.”

Duyuru linki için tıklayınız.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Melik İslam Şeker
Av. Melik İslam ŞekerAvukat
Av. Elif Yaşaroğlu
Av. Elif YaşaroğluAvukat