İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler

Borçlanma Araçları Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler

  • 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.A)” ile Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9. maddesine eklenen 13. fıkra ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca (“İFK”) ihraç edilecek borçlanma araçları, ihraç limitinden muaf tutulmuştur.
  • Ayrıca, satışı yapılacak borçlanma araçlarının ihraç değeri üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) ücretinin hesaplanmasında dikkate alınacak olan ve ilgili tebliğin 12. maddesinde düzenlenmiş olan oranların, İFK’lar tarafından yapılacak ihraçlarda 2021 yılı sonuna kadar sıfır olarak 2022 yılbaşından itibaren ise yüzde ellisi olarak esas alınacağı düzenlenmiştir.

Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler

  • 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1.B)” ile Varlığa Veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği’nin 7. maddesinin 9. fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik ile İFK veya İFK’nın kurucusu olduğu fonlar tarafından ihraç edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler (“VİDMK”), ihraç limitinden muaf tutulmuştur.
  • İFK’lar veya İFK’ların kurucusu olduğu fonlar tarafından yapılacak VİDMK ihraçlarında Kurul ücretinin hesaplanmasında ilgili tebliğin 29. maddesinde düzenlenmiş olan oranların yüzde ellisinin dikkate alınacağı düzenlenmiştir.
  • Diğer yandan, söz konusu Kurul ücretinin 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacak ihraçlar için alınmayacağına ilişkin muafiyet, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılacak ihraçları kapsayacak şekilde uzatılmıştır.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için:

Av. Turan Akkuş
Av. Turan AkkuşAvukat
Av. Kağan Burak Arıkan
Av. Kağan Burak ArıkanAvukat