Alacak Davalarında Deliller ve İspat Yükü

2020-06-30T14:14:43+03:0030 Haziran 2020|

Alacak Davalarında Deliller ve İspat Yükü Türk Borçlar Kanuna (“TBK”) göre borç ilişkisini doğuran 4 temel kaynak bulunmaktadır. Bunlar; sözleşme, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme ve vekaletsiz iş görmedir. Borçlu ile alacaklı arasındaki temel ilişkiden kaynaklanan borcun ifa edilmemesi taraflar arasında ihtilafa yol açmakta ve bu ihtilaf borcun kaynağına göre alacak davalarına konu olmaktadır. [...]

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller

2020-06-30T12:41:40+03:0030 Haziran 2020|

Ticari Davalarda Yaygın Olarak İleri Sürülen Deliller Alacak davası, herhangi bir nedenden doğmuş ve muaccel olan alacağın ödenmediğini iddia eden alacaklının mahkemeden bu alacağının tespiti ile kendisine ödenmesine karar verilmesini talep ettiği dava türüdür. Uygulamada en sık karşılaşılan dava türlerinden biri de alacak davaları yada alacak davasının farklı bir görümü olan itirazın iptali [...]

VERBİS’e Kayıt Süreleri Ertelendi!

2020-06-26T12:17:22+03:0025 Haziran 2020|

VERBİS’e Kayıt Süreleri Ertelendi! Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kurul Kararı ile VERBİS’e kayıt süreleri tekrar ertelenmiştir. Covid-19 virüs salgını işyerlerini her alanda etkilediği gibi Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin olarak yürütülen proje ve süreçleri de etkilemiştir.  Süreçlerin nihai olarak sekteye uğraması ve sektör temsilcilerinin de talepleri sonucunda VERBİS’e kayıt [...]

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi

2020-06-25T15:23:55+03:0025 Haziran 2020|

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Erişimin Engellenmesi İnternet   ortamında düşüncelerin açıklanması ve yayılması; basılı yayınlara oranla daha kolay, ucuz, hızlı ve yaygındır. İnternet sitelerine erişim kolay olduğu gibi bu sitelerin büyük miktarda veriyi muhafaza etme ve yayma imkânı vardır. Bu sebeple internet ortamında yapılan yayınlarla bazı suçlar daha kolay işlenebilmekte özellikle de kişilik hakları   [...]

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem

2020-06-25T14:58:19+03:0025 Haziran 2020|

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem I. GENEL OLARAK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm maddeler aynı tarihte yürürlüğe girmemiş, kiracısı tacir sayılan veya özel hukuk ya da kamu hukuku tüzel kişisi olan işyeri kiraları bakımından ilgili maddelerin yürürlük tarihi [...]

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler

2020-06-17T10:39:48+03:0017 Haziran 2020|

İpotek Finansman Kuruluşlarına Getirilen Yeni Muafiyetler Borçlanma Araçları Tebliği Kapsamında Getirilen Muafiyetler 13 Haziran 2020 tarihli ve 31154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.8.A)” ile Borçlanma Araçları Tebliği’nin 9. maddesine eklenen 13. fıkra ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca (“İFK”) ihraç edilecek borçlanma araçları, ihraç limitinden muaf tutulmuştur. [...]

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları

2020-06-16T17:00:44+03:0014 Haziran 2020|

İnşaat Sözleşmelerinde Yüklenicinin Ayıptan Doğan Sorumluluğunun Şartları İş sahibi eserin kendisine teslim edilmesinden sonra hayatın olağan akışına göre bir an önce eseri gözden geçirmelidir.  Eğer eserde eksiklik veya ayıplar var ise; derhal yükleniciye bildirmelidir. Eserdeki ayıp ifa anında var olup fark edilmemiş olabileceği gibi, sonradan meydana gelmişte olabilir. Eserdeki ayıbın sonradan ortaya çıkması [...]

Ücret Nakit Desteği ve (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2020-06-10T13:19:30+03:0010 Haziran 2020|

Ücret Nakit Desteği ve (Covid-19) Tedbirleri Kapsamında Ücretsiz İzin Hakkında Bilinmesi Gerekenler Tüm dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 virüsünün Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmesinin ardından ülkemizde Covid-19’un olumsuz etki ve sonuçlarının önlenmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, öncelikle Kısa Çalışma Ödeneği gündeme gelmiş ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştıran yasal [...]

Go to Top