Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı

2020-05-31T20:16:56+03:0031 Mayıs 2020|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kambiyo işlemlerine uygulanan banka ve sigorta muameleri vergisi (“BSMV”) oranı % 0,2’den (binde iki) %1’e (yüzde bir) çıkarılmıştır.  13 Temmuz 1956 tarihli ve [...]

Gemi İpoteği

2020-05-31T20:06:34+03:0031 Mayıs 2020|

Gemi İpoteği Bilindiği üzere, özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalara taşınır eşya denir.[1]Ancak istisnai olarak, ekonomik değeri itibariyle özel kabul edilen bazı taşınırlar, taşınmaz olarak değerlendirilmekte ve kanunlar vasıtasıyla taşınmaz hükümlerine tabi tutulmaktadır. Konumuza esas teşkil eden gemiler de hukuki rejimleri bakımından taşınmazlara yaklaşan taşınırlardandır. Nitekim gemiler üzerinde tesis [...]

Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü

2020-05-27T09:56:02+03:0027 Mayıs 2020|

Toplu Rehin ve Toplu Rehnin Paraya Çevrilmesi Usulü Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan sınırlı bir ayni haktır. Belirlilik ilkesi uyarınca ‘’genel rehin/ipotek yasağı’’söz konusudur. Aynı alacak için birden fazla taşınmazla güvence sağlanması mümkündür. Ancak bir [...]

Medical Ethics, Human Rights and the Potential Covid-19 Vaccination

2020-05-21T14:31:57+03:0021 Mayıs 2020|

Medical Ethics, Human Rights and the Potential Covid-19 Vaccination Ethics, human rights and justice had not always gone hand in hand. Our collective history and ever-changing consensus on moral duties necessitated the definition of certain civil liberties and human rights such as the right to life, freedom from torture and inhuman and degrading [...]

Assessment of the State Measures in Response to Covid-19 Outbreak in Terms of International Investment Arbitration

2020-05-21T14:32:35+03:0020 Mayıs 2020|

Assessment of the State Measures in Response to Covid-19 Outbreak in Terms of International Investment Arbitration A. Introduction Covid-19 outbreak, which resulted in more than 3 million cases over the world, has been a serious threat worldwide since early 2020 and has been declared as pandemic with the World Health Organization's statement of [...]

Milletlerarası Ticaret Odası’nın (International Chamber of Commerce) Yayınlamış Olduğu Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Yeni Taslak Maddeleri

2020-05-16T21:49:45+03:0016 Mayıs 2020|

Milletlerarası Ticaret Odası'nın (International Chamber of Commerce) Yayınlamış Olduğu Mücbir Sebep ve Aşırı İfa Güçlüğü Yeni Taslak Maddeleri Giriş COVID-19 salgını, günlük yaşantıda olduğu gibi uluslararası hukuk alanınında da büyük ölçüde değişimlere neden olmuştur. Yerel bazda ülkelerin aldığı önlemlerin yanında uluslararası arenada da sürece adaptasyon süreci devam etmektedir. Örneğin birçok tahkim davasının duruşması, [...]

AVM’lere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri

2020-05-16T21:49:43+03:0016 Mayıs 2020|

AVM'lere Yönelik Koronavirüs Tedbirleri AVM'LERE YÖNELİK KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ Alışveriş Merkezlerinin 11 Mayıs’tan itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; İstanbul Valiliği ile Sağlık Bakanlığı’nın Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir: A) Genel Esaslar AVM’ler 10.00-22.00 [...]

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler

2020-05-16T21:49:41+03:0016 Mayıs 2020|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler I.  İHLALİN ÖZETİ Amazon.com.tr internet sitesine ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na (“Kurum”) yapılan 17.04.2019 tarihli ihbarda özetle; Ticari Elektronik İleti Gönderimi ve Açık Rıza: com.tr internet sitesi ve bağlı uygulamalar aracılığıyla sunulan hizmetlere ilişkin olarak [...]

Yapı İpoteği

2020-05-16T21:49:05+03:0016 Mayıs 2020|

Yapı İpoteği Giriş İnşaat sektörü, ülkemizdeki ciddi ekonomik boyutlarına rağmen yüklenicilerin alacaklarını -hakkedişlerini tahsili noktasında sorun yaşamakta olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün doğası gereği; alacakların-hakkedişlerin kesinleştiği tarih ile edimlerin ilk yüklenildiği tarih arasında ciddi bir zaman zarfının olması ve bu zaman zarfında taraflar arasında yaşanan irade değişiklikleri/uyuşmazlıkları, edimlerin karşılıklı olarak yahut herhangi bir [...]

İşçinin COVID-19 ile Enfekte Olması İş Kazası Kapsamından Çıkarıldı mı?

2020-05-21T10:24:55+03:0016 Mayıs 2020|

İşçinin COVID-19 ile Enfekte Olması İş Kazası Kapsamından Çıkarıldı mı? İşçinin işini ifa ederken bulaşıcı hastalığa yakalanmasının iş kazası olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hakkında tartışmalar sürerken konuya ilişkin Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından 07/05/2020 tarihinde 2020/12 sayılı genelge yayınlandı. Anılan genelgede 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 15 inci maddesinde yer [...]

Go to Top