COVID-19’un İş Kazası Kapsamında Değerlendirilmesi

2020-03-31T21:44:38+03:0031 Mart 2020|

COVID-19’un İş Kazası Kapsamında Değerlendirilmesi İş Kazası Kavramı İş kazası, 5510 sayılıSosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda; Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi [...]

COVID-19 Salgın Hastalığının Konut Kirası Ödeme Borcu ve Kira Sözleşmesinin Feshine Etkisi

2020-03-31T21:21:06+03:0031 Mart 2020|

COVID-19 Salgın Hastalığının Konut Kirası Ödeme Borcu ve Kira Sözleşmesinin Feshine Etkisi İlk kez Aralık 2019’ Çin’in Vuhan kentinde görülen ve Covid-19 adlı hastalığa yol açan koronavirüs, dört ay gibi kısa bir sürede neredeyse tüm dünyaya yayılmıştır. Koranavirüsün beklenmedik bir hızla yayılması sonucu alınan mecburi önlemler; taraflar arasındaki sözleşmesel ilişkileri önemli ölçüde etkilemiştir. [...]

Eser Sözleşmelerinde COVID-19 Salgını Bakımından Mücbir Sebep Halinin Hüküm ve Sonuçları

2020-03-31T21:06:32+03:0031 Mart 2020|

Eser Sözleşmelerinde COVID-19 Salgını Bakımından Mücbir Sebep Halinin Hüküm ve Sonuçları Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019 itibariyle başlayarak tüm dünya ülkelerine yayılan corona virüs salgını, ülkemizde de yayılmamaya başlaması ile tüm gündemimizi işgal etmiştir. Salgının temas ve solunum yoluyla hızlı bir şekilde bulaşması ve halihazırda bilenen bir tedavi yönteminin olmaması karşısında birçok ülkede [...]

30.03.2020 Tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı

2020-04-01T11:16:57+03:0031 Mart 2020|

30.03.2020 Tarihli Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurul Kararı Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan ve Corona Virüs (Covid-19) olarak bilinen bulaşıcı solunum yolu hastalığı sebebiyle can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Salgının yayılmasını önlemek adına yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi [...]

Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbirlerin, İdari Kararla, Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşletmelerde Kiracının Kira Ödeme Borcuna Etkisi

2020-03-30T13:25:34+03:0030 Mart 2020|

Koronavirüs Kapsamında Alınan Tedbirlerin, İdari Kararla, Faaliyetleri Tamamen Durdurulan İşletmelerde Kiracının Kira Ödeme Borcuna Etkisi İçişleri Bakanlığı Ek Genelgesi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen Koronavirüs konulu ek genelge ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri olarak faaliyet gösteren; merkezlerin faaliyetleri kademeli olarak 16 Mart saat 10.00 ve 16 Mart saat 24.00 [...]

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Kuruldu

2020-03-30T11:18:51+03:0030 Mart 2020|

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) Kuruldu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 57 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (“Kurum”) kurulmuş ve enerji, maden ve iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyet göstermek üzere görevlendirilmiştir. Böylece Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (“TAEK”), Uluslararası Bor [...]

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların 25.03.2020 Tarihi İtibariyle Haklarında Meydana Gelen Değişiklikler

2020-03-28T21:11:11+03:0028 Mart 2020|

Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların 25.03.2020 Tarihi İtibariyle Haklarında Meydana Gelen Değişiklikler Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’in Uygulama Alanı 3 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (Shy-Yolcu)”; havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu durumlar [...]

İçişleri Bakanlığı’nın Korona Virüsle Mücadele Kapsamında Aldığı Kararlar

2020-03-28T20:47:25+03:0028 Mart 2020|

İçişleri Bakanlığı’nın Korona Virüsle Mücadele Kapsamında Aldığı Kararlar Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Korona Virüs salgını sebebiyle can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Salgının yayılmasını önlemek adına başta uzaktan eğitime geçilmesi, umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması, 65 yaş üstü insanların sokağa [...]

Maliye Mücbir Sebepten Faydalanılması ile İlgili Tebliğ Yayımladı

2020-03-28T20:41:15+03:0028 Mart 2020|

Maliye Mücbir Sebepten Faydalanılması ile İlgili Tebliğ Yayımladı 518 Sıra No’ lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlanmış bulunmaktadır. Tebliğin Kapsamı Tebliğ; Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Koronavirüs (COVID-19) salgınından ve bu kapsamda alınan tedbirlerden doğrudan etkilenen ve bu Tebliğle [...]

İhtirazi Kayıt, Mücbir Sebep ve Mücbir Sebep Halinin Bildirimi

2020-03-28T12:42:43+03:0028 Mart 2020|

İhtirazi Kayıt, Mücbir Sebep ve Mücbir Sebep Halinin Bildirimi İhtirazi Kayıt Kavramı “İhtiraz” kelimesi; çekinme, sakınma, çekince olarak tanımlanmaktadır. “İhtirazi kayıt” kavramının yasal bir tanımı bulunmamakla birlikte hukukun genel ilkeleri içinde uygulama alanı bulan bir kurumdur. İhtirazi kayıt ileri sürme hakkı, asıl borç ilişkisinden kaynaklanan ve ona bağlı olarak varlık kazanan bir haktır. [...]

Go to Top