22.03.2019 Tarihli 2017/7E, 2019/2K Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulu (“YİBHGK”) Kararı

2020-03-26T15:42:31+03:0004 Ekim 2019|

Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde Nafaka Alacağından Mahsup Edilip Edilmeyeceğine İlişkindir. İçtihat Farklılığına Konu Olan Yargıtay Dairelerinin Görüşleri Yargıtay 12.HD’ninönceki uygulamasında nafaka borçlusunun yapmış olduğu ödemeyi gösterir belgelerdeki bedelin nafaka [...]