Loading...
Blog2020-03-25T18:29:37+03:00

03 Ocak 2022|Makale|

Borçlunun Tasdik Edilen Konkordato Projesine Aykırı Davranması Halinde Alacaklılar Tarafından Başvurulabilecek Hukuki Yollar GİRİŞ Ekonomik güçlük içerisine düşen bir şirketin iflasının önüne geçmek amacıyla borçlu tarafından konkordato başvurusunda [...]

27 Aralık 2021|Makale|

Ticari Sözleşmelerde Kararlaştırılan Tek Taraflı Sebepsiz Fesih Hakkının Sınırları GİRİŞ Sürekli borç doğuran sözleşmeler; edimlerin ifasında devamlılığı sağlaması ve taraflar arasındaki yapma veya yapmama borcunu sürekli hale getirmesi [...]

06 Aralık 2021|Makale|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayınlandı Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Aralık 2021 [...]

01 Aralık 2021|Makale|

31675 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 2128 Sayılı İcra İflas Kanunu Kapsamında Yapılan Değişikliklere İlişkin Karşılaştırma Tablosu [...]

30 Kasım 2021|Makale|

7343 Kanun Numaralı 24.11.2021 tarihinde kabul edilen “İcra ve İflas Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 30.11.2021 tarihli 31675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun [...]

29 Kasım 2021|Makale|

İşletmeden Tüketiciye (B2C) Elektronik Ticaret İş Modelinde Tabi Olunan Hukuki Yükümlülükler Özet Ülkemizde ve dünyada işlem hacmi her geçen gün artan elektronik ticaret düzenleyici ve önleyici birtakım yükümlülükler [...]

09 Kasım 2021|Makale|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 9 Kasım 2021 tarihli ve 31654 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

21 Ekim 2021|Makale|

Cebri İcra Yolu ile Taşınmaz Satışı Halinde Kiracının Durumu (2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu m. 135/2) 1. Giriş 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 134. Maddesinde ‘’İcra dairesi [...]

20 Ekim 2021|Makale|

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararının Dürüstlük Kuralına Aykırılık Nedeniyle İptali (TTK m. 445) I. Genel Olarak Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nun 423. maddesi uyarınca, “Genel kurul tarafından verilen kararlar toplantıda [...]

11 Ekim 2021|Makale|

Kambiyo Senetlerinin Unsurları ve Unsurların Eksikliği Hallerinde Ortaya Çıkan Sorunlar Kambiyo senetleri 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 645 vd. maddelerinde düzenlenmiş olup “kambiyo senedi” niteliği, “Numerus clausus” [...]

16 Eylül 2021|Makale|

Türkiye Cumhuriyeti Merkezi Bankası Nezdinde Bulundurulacak Zorunlu Karşılık Oranlarında Değişiklik 15 Eylül 2021 tarihli ve 31599 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair [...]

15 Eylül 2021|Makale|

Devletin Tapu Sicillerinin Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmasından Doğan Sorumluluğu (TMK 1007) Haksız fiil sorumluluğunun temel unsuru kusurluluk olmakla birlikte, tüm haksız fiiller kusurla meydana gelmemektedir. Kusursuz gerçekleşen birtakım [...]

15 Eylül 2021|Makale|

E-Ticaret Sitelerinin KVKK Bakımından Yükümlülükleri Bilişim teknolojilerindeki değişimler, küreselleşme ve tüm dünyada ticaretin serbestleştirilmesi eğilimi, geleneksel ticaret uygulamalarının ötesinde yeni bir kavram olarak elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarını gündeme [...]

15 Eylül 2021|Makale|

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Sürelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler 14 Temmuz 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7331 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik [...]

09 Eylül 2021|Makale|

Eser Sözleşmelerinde İşsahibinin Üçüncü Kişilere Verilen Zararlardan Sorumluluğu Eser Sözleşmesi Tanımı Eser sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesi ve devamında düzenlenmiş olup madde hükmü aynen;  ‘’Eser [...]

06 Eylül 2021|Makale|

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Aydınlatma Yükümlülüğü Aydınlatma yükümlülüğü, verisi işlenen ilgili kişilerin verileri üzerindeki hakimiyetinin sağlanması bakımından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya [...]

27 Ağustos 2021|Makale|

Belirli Süreli Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde On Yıllık Uzama Süresi Nedeni İle Kiraya Verenin Fesih Hakkı I. On Yıllık Uzama Süresinin Başlangıç Anı Konut ve çatılı [...]

06 Ağustos 2021|Makale|

Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27/07/2021 tarihli ve 31550 sayılı Resmi [...]

09 Haziran 2021|Makale|

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Yayımlandı 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun (“Kanun”) [...]

07 Haziran 2021|Makale|

Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı Banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşım ve aktarımlarına ilişkin kapsam, şekil, usul ve esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanan Yönetmelik, [...]

27 Mayıs 2021|Makale|

7319 Sayılı Kanun ile 7226 sayılı Kanun’un Çeklerin İbrazına Dair Hükümlerinde Değişiklik Yapılmıştır. 25.05.2021 tarihli ve 31491 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 7319 sayılı Sigortacılık İle Diğer Bazı Alanlara [...]

27 Mayıs 2021|Makale|

7319 Sayılı Kanun ile Bireysel Emeklilik ve Sigortacılık Sektörüne Dair Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve [...]

26 Mayıs 2021|Makale|

4059 Sayılı Finansal İstikrar ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da Yapılan Değişiklikler İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve [...]

26 Mayıs 2021|Makale|

Kamu Arazisi Tahsis Edilerek İşletilen Turizm İşletmelerinden Tahsil Edilmesi Gereken Bazı Ödemeler 30 Kasım 2022 Tarihine Ertelenmiştir. İşbu bilgi notu, 25.05.2021 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan “7319 Sigortacılık ile [...]

14 Mayıs 2021|Makale|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları II: Sağlararası Kazandırmalar (TMK.m.563-567) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın saklı [...]

14 Mayıs 2021|Makale|

Miras Bırakanın Tenkise Tabi Tasarrufları I: Ölüme Bağlı Kazandırmalar (TMK.m.560-563) Tenkis davasının konusu; miras bırakanın saklı payı ihlal eden tasarruflarının bu ihlal (tecavüz/aşım) oranında indirilmesi ve indirilen kısmın [...]

12 Mayıs 2021|Makale|

Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz Yayımlandı Dayanak ve Kapsam Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar [...]

26 Nisan 2021|Makale|

Yargıtayın Trafik Kazasından Kaynaklanan Destekten Yoksun Kalma Tazminatı İstemlerine İlişkin Görüş Değişikliğine Gitmesi Yargıtay trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı istemlerine ilişkin davalarda desteğin veya hak sahiplerinin [...]

30 Mart 2021|Makale, Yargıtay İctihadı|

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi ve Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Birleşmesi Sonrası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin “İçtihat Farklılıklarının Görüşülmesi”ne Dair 41 İlke Kararı 1. Hafta Tatili Günü Olarak Kararlaştırılan [...]

09 Mart 2021|Makale|

02.03.2021 Tarihli İnsan Hakları Eylem Planı Hakkında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Bakımından Kısa Değerlendirme Uygulamadaki sorunların çözümüne yönelik üst düzey farkındalık ve güçlü bir koruma sisteminin oluşturulmasını öngören [...]

20 Ocak 2021|Makale|

Islah Islah kelime olarak bir şeyi iyileştirme, düzeltme anlamına gelmekle birlikte; usul hukuku açısından bu anlamında daha özel ve teknik bir anlamı ifade etmektedir1. Islah, taraflardan birinin yapmış [...]

16 Ocak 2021|Makale|

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılmasına İlişkin Kurul Kararı Yayınlandı 15 Ocak 2021 tarihinde ve 31365 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 22.12.2020 tarihli ve 2020/966 No’lu Kişisel Verileri Koruma Kurul [...]

11 Ocak 2021|Makale|

04.01.2021 Tarihli WhatsApp Güncellemesinin KVKK Bakımından Değerlendirilmesi Whatsapp’ın 04.01.2021 tarihinde kullanıcılarına yeni bir gizlilik sözleşmesi sunması ve bu sözleşmeyi onaylamayanların artık uygulamayı kullanamayacağı bilgisinin yayılması üzerine, Türkiye’de Whatsapp [...]

04 Ocak 2021|Makale|

7262 Sayılı Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 32. Maddesi ile 6102 Sayılı TTK’nın 489. Maddesi Değiştirilmiştir 31 Aralık 2020 tarihli 5. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 [...]

29 Aralık 2020|Makale|

 TTK Madde 376’nın Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Gerçekleştirilen Değişiklikler  26 Aralık 2020 tarihli ve 31346 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan değişiklik ile 6102 sayılı Türk Ticaret [...]

06 Aralık 2020|Makale|

Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) Süreleri Uzatıldı Hizmet sağlayıcılarının, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi’ne (“İYS”) kaydolma ve mevcut onayların sisteme yüklenme tarihleri, Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 30.11.2020 tarihli [...]

18 Eylül 2020|Makale|

Sosyal Paylaşım Ağları Üzerinden Düzenlenen ve Karşılığı Nakit Olmayan Çekilişler İçin Milli Piyango İdaresi’ne Başvuru Zorunluluğu İletişim araçlarının gelişmesiyle sosyal medya kanallarının kullanımı günden güne artmıştır. Sosyal medya [...]

05 Ağustos 2020|Makale|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal [...]

25 Haziran 2020|Makale|

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem I. GENEL OLARAK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Gemi İpoteği Bilindiği üzere, özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalara taşınır eşya denir.[1]Ancak istisnai olarak, ekonomik değeri itibariyle özel kabul edilen bazı taşınırlar, taşınmaz [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler I.  İHLALİN ÖZETİ Amazon.com.tr internet sitesine ilişkin olarak Kişisel Verileri [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Yapı İpoteği Giriş İnşaat sektörü, ülkemizdeki ciddi ekonomik boyutlarına rağmen yüklenicilerin alacaklarını -hakkedişlerini tahsili noktasında sorun yaşamakta olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün doğası gereği; alacakların-hakkedişlerin kesinleştiği tarih ile [...]

11 Mayıs 2020|Makale|

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process) I. GİRİŞ  Yabancı yatırım, uluslararası ekonominin şekillenmesinde etkili olması nedeniyle giderek artan bir önem arz etmektedir. Uluslararası yatırımların popülerliğinin artmasına [...]

07 Mayıs 2020|Makale|

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) [...]

29 Nisan 2020|Makale|

Rehin Hakkı A. TANIMI Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan bir [...]

06 Nisan 2020|Makale|

Alacağın Devri Alacağın devri, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir kanun hükmü veya tarafların anlaşması veya hukuki ilişkinin niteliği engel olmadıkça, alacak hakkını borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye [...]

04 Ekim 2019|Makale|

Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde [...]

16 Eylül 2019|Makale|

05.09.2019 TARİHİNDE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU, TÜKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) VE MUHTELİF SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN KURUMA İNTİKAL ETTİRİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE ("VERBİS") KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TALEPLERİN [...]

19 Eylül 2018|Makale|

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN (01.10.2011) ÖNCE BAŞLAMIŞ VE BU TARİHTEN SONRA TAMAMLANMIŞ OLAN MİLLİ TAHKİM YARGILAMALARINDA VERİLMİŞ OLAN HAKEM KARARLARININ 6100 SAYILI HMK'DA DÜZENLENMİŞ OLAN İPTAL [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/1 VE 2017/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’NIN İNCELEMESİ Banka ile lehtar arasında düzenlenen teminat mektubu temin [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’ NIN İNCELEMESİ (İÇTİHATI BİRLEŞTİRMEYE GEREK OLMADIĞI) Bilindiği üzere, 6100 Sayılı HMK’nın [...]

Go to Top