Yükleniyor…
Blog2020-03-25T18:29:37+03:00

18 Eylül 2020|Makale|

Sosyal Paylaşım Ağları Üzerinden Düzenlenen ve Karşılığı Nakit Olmayan Çekilişler İçin Milli Piyango İdaresi’ne Başvuru Zorunluluğu İletişim araçlarının gelişmesiyle sosyal medya kanallarının kullanımı günden güne artmıştır. Sosyal medya [...]

05 Ağustos 2020|Makale|

7251 Sayılı Kanun ile 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanun'da Değişiklik Yapılan Hükümlere Dair Karşılaştırma Tablosu Değiştirilen Cümle Yeni Eklenen Cümle İptal [...]

25 Haziran 2020|Makale|

Yürürlüğü Ertelenen Türk Borçlar Kanunu Hükümleri Işığında İşyeri Kira Sözleşmelerinde Yeni Dönem I. GENEL OLARAK 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”), yer alan tüm [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Kambiyo İşlemleri ile Finansman Bonolarında ve Kira Sertifikalarında Vergi Artışı Yapıldı Kambiyo İşlemlerinde Vergi Artışı 24 Mayıs 2020 tarihli ve 31136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2568 sayılı Cumhurbaşkanı [...]

31 Mayıs 2020|Makale|

Gemi İpoteği Bilindiği üzere, özüne zarar verilmeksizin bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalara taşınır eşya denir.[1]Ancak istisnai olarak, ekonomik değeri itibariyle özel kabul edilen bazı taşınırlar, taşınmaz [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 27/02/2020 Tarih ve 2020/173 Sayılı Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Kararına İlişkin Değerlendirmeler I.  İHLALİN ÖZETİ Amazon.com.tr internet sitesine ilişkin olarak Kişisel Verileri [...]

16 Mayıs 2020|Makale|

Yapı İpoteği Giriş İnşaat sektörü, ülkemizdeki ciddi ekonomik boyutlarına rağmen yüklenicilerin alacaklarını -hakkedişlerini tahsili noktasında sorun yaşamakta olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Sektörün doğası gereği; alacakların-hakkedişlerin kesinleştiği tarih ile [...]

11 Mayıs 2020|Makale|

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Usulün Suistimali (Abuse of Process) I. GİRİŞ  Yabancı yatırım, uluslararası ekonominin şekillenmesinde etkili olması nedeniyle giderek artan bir önem arz etmektedir. Uluslararası yatırımların popülerliğinin artmasına [...]

07 Mayıs 2020|Makale|

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik Yayımlandı 7 Mayıs 2020 tarihli ve 31120 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Piyasalarda Manipülasyon Ve Yanıltıcı İşlemler Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) [...]

29 Nisan 2020|Makale|

Rehin Hakkı A. TANIMI Rehin hakkı, alacağın ifası için malvarlığı değerinin güvence oluşturduğu, borçlunun borcunu ifa etmemesi halinde hak sahibinin bu değeri paraya çevrilmesini talep edebilmesini sağlayan bir [...]

06 Nisan 2020|Makale|

Alacağın Devri Alacağın devri, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenen bir kanun hükmü veya tarafların anlaşması veya hukuki ilişkinin niteliği engel olmadıkça, alacak hakkını borçlunun rızası aranmaksızın üçüncü bir kişiye [...]

04 Ekim 2019|Makale|

Hukuki Sorun: YİBHGK Kararına Konu Olan Hukuki Uyuşmazlık; Nafaka Alacaklısının Nafaka Borçlusuna Yapmış Olduğu Ödemelere İlişkin Belgelerde, Yapılan Ödemenin Sebebi Olarak Nafaka Alacağının Gösterilmemesi Durumunda İlgili Dönemin Hakkaniyet Kuralları Çerçevesinde [...]

16 Eylül 2019|Makale|

05.09.2019 TARİHİNDE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU, TÜKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) VE MUHTELİF SEKTÖR TEMSİLCİLERİ TARAFINDAN KURUMA İNTİKAL ETTİRİLEN VERİ SORUMLULARI SİCİLİNE ("VERBİS") KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TALEPLERİN [...]

19 Eylül 2018|Makale|

6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU'NUN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN (01.10.2011) ÖNCE BAŞLAMIŞ VE BU TARİHTEN SONRA TAMAMLANMIŞ OLAN MİLLİ TAHKİM YARGILAMALARINDA VERİLMİŞ OLAN HAKEM KARARLARININ 6100 SAYILI HMK'DA DÜZENLENMİŞ OLAN İPTAL [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/1 VE 2017/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’NIN İNCELEMESİ Banka ile lehtar arasında düzenlenen teminat mektubu temin [...]

29 Haziran 2018|Yargıtay İctihadı|

29 HAZİRAN 2018 TARİHLİ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN E: 2016/6 SAYILI YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI’ NIN İNCELEMESİ (İÇTİHATI BİRLEŞTİRMEYE GEREK OLMADIĞI) Bilindiği üzere, 6100 Sayılı HMK’nın [...]

Go to Top